Projekce dopravních staveb

Dopravní stavby projektujeme od roku 2011 po celém území České republiky.

Z oboru dopravních staveb se zabýváme kompletním návrhem městských a obecních komunikací, chodníků, cyklostezek, parkovišť a dalších zpevněných ploch.

Zabýváme se zpracováním projektových dokumentací dopravních staveb ve všech stupních projektu od přípravy investičního záměru přes kompletní zpracování přípravné dokumentace, dokumentaci pro územní povolení a stavební povolení až po prováděcí dokumentaci či dokumentaci pro výběr zhotovitele včetně výkazu výměr a rozpočtu. Součástí naší práce jsou i dopravně-inženýrská opatření a objížďkové trasy na pozemních komunikacích (DIO).

Pro vaše projekty nabízíme zároveň inženýrskou činnost pro jednání s úřady ve stavebním řízení (inženýring) pro zajištění všech potřebných povolení či zpracování investičních záměrů.

Projekční práce je možné doplnit o dotační žádosti z titulů SFDI, IROP, FROM, SFŽP aj. Běžně lze žádat o příspěvky na stavbu cyklostezek, chodníků, revitalizaci veřejných prostranství či zavádění retenčních opatření a další.

Bezpečnostní audity a inspekce

V rámci bezpečnostního auditu provádíme nezávislou kontrolu projektu dopravních staveb s cílem identifikovat potenciální bezpečnostní rizika za účelem jejich eliminace pro všechny kategorie účastníků silničního provozu.

Bezpečnostní inspekce zahrnuje systematickou prohlídku pozemní komunikace prováděnou v dostatečných časových intervalech na celé síti pozemních komunikací za účelem identifikace rizikových míst.

Projektové dokumentace

 • dopravní studie
 • vyhotovení dopravních studií a pasportů dopravy, dopravních zařízení a značení
 • příprava investičních záměrů dopravních staveb
 • zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)
 • vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP)
 • vypracování dokumentace pro zadání stavby (DZS)
 • vyhotovení prováděcích projektů (DPS, RDS, PDPS)
 • vypracování návrhů dopravního značení (DZ) v obcích a ve městech
 • zajištění návrhů dopravně-inženýrského opatření, objížďkových tras na pozemních komunikacích (DIO)

Povolování vjezdů na pozemek

Navrhujeme příjezdy na pozemek, které respektují požadavky klientů, umístění domu na parcele a v neposlední řadě požadavky místních dotčených orgánů. Zároveň zajišťujeme vyřízení stavebního povolení a tzv. předinženýring.

 • Termín: do 30 dnů
 • Cena: dle náročnosti (7 000 – 35 000)
 • Zajištění povolení: dle náročnosti (5 000 – 10 000)

Dále nabízíme:

 • konzultační činnost
 • odborné studie a posudky
 • a jiné

 

Máte zájem o naše služby?

Vyberte si prosím jednu z možností.
Napište nám prosím, o co konkrétně máte zájem.
Napište nám prosím Váš e-mail ve správném formátu.
Napište nám prosím své telefonní číslo ve správném formátu.
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Potvrďte nám prosím, že nejste robot.

* takto označená pole jsou povinná


Činnost projekce zajišťujeme prostřednictvím osob způsobilých ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě, ve znění pozdějších změn a doplňků.

IMC projekce s.r.o.

+420 775 680638
Pod Hradbami 2033/3
594 01 Velké Meziříčí
Nahoru