Projektování vodohospodářských staveb

Vodohospodářstvím se zabýváme na úrovni komunální i průmyslové sféry. Čerpáme přitom z mnohaleté praxe (jak můžete vidět v našich referencích) i z moderních metod a teorií v oboru. Pravidelně se školíme a rozšiřujeme své obzory.

Nabízíme konzultace i projektování vodohospodářských staveb

Nabízíme projekci, odborné konzultace i inženýrskou činnost v oblastech jímání vody, úpravy vody, akumulace a distribuce vody, stokování (návrhy stokových sítí), čištění odpadních vod a vypouštění vod do vod povrchových.

Projektování vodohospodářských staveb - stavba rybníku ČernáProjektování vodohospodářských staveb - stavba rybníku Zálesná ZhořProjektování vodohospodářských staveb - čistírna odpadních vod Třebenice

 


Návrhy a opravy kanalizací, vodovodů, čistíren odpadních vod

Specializujeme se zejména na projekci vodovodů a kanalizací a s nimi spojených vodohospodářských staveb. Navrhujeme:

  • vodovodní přivaděče a rozvodné sítě
  • čerpací stanice
  • vodojemy
  • úpravny vod
  • kanalizační sběrače a stokové sítě
  • čistírny odpadních vod

Projektujeme i novostavby a úpravy vodních toků, nádrží a rybničních objektů včetně odbahnění.

Projektování vodohospodářských staveb komplexně

Připravíme pro Vás všechny potřebné stupně projektové dokumentace - vodohospodářské studie, projekty k územnímu a stavebnímu řízení, realizační dokumentace staveb, propočty, odbytové rozpočty atd. Stačí, když nám sdělíte, co konkrétně potřebujete. Pokud si nejste jistí, rádi vám poradíme.

Kromě projekce vodohospodářských staveb se zabýváme také inženýrskou činností a technicko-ekonomickým poradenstvím.

 

Máte zájem o naše služby?

Vyberte si prosím jednu z možností.
Napište nám prosím, o co konkrétně máte zájem.
Napište nám prosím Váš e-mail ve správném formátu.
Napište nám prosím své telefonní číslo ve správném formátu.
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Potvrďte nám prosím, že nejste robot.

* takto označená pole jsou povinná


Činnost projekce zajišťujeme prostřednictvím osob způsobilých ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě, ve znění pozdějších změn a doplňků.

IMC projekce s.r.o.

+420 775 680638
Pod Hradbami 2033/3
594 01 Velké Meziříčí
Nahoru